top of page

Налетели дожди

«Налетели дожди» 1971
Сл. Владимира Харитонова
Исполнители:
ВИА «Самоцветы» https://www.youtube.com/watch?v=HMhcmlHMIcY
Вадм Мулерман https://www.youtube.com/watch?v=ZECLJ7Y_o3Q
Гр. «Блестящие» https://www.youtube.com/watch?v=gR9IT0BvZ0w

Налетели дожди - исп. ВИА Самоцветы
00:00 / 02:50
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
00:00 / 01:04
bottom of page